Η ΠΟΕΠΛΣ επανέρχεται για την καθολική εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4504/17 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.5.18

Η ΠΟΕΠΛΣ επανέρχεται για την καθολική εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4504/17

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Κουρουμπλή Παναγιώτη
Κοιν: 1.Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κο Σαντορινιό Νεκτάριο
2.Γεν. Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κο Τεμπονέρα Διονύσιο
3.Αρχηγό ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχο ΛΣ Ράπτη Σταμάτιο
Κε Υπουργέ,
Με αφορμή την κατάθεση σ/ν για το μεταφορικό ισοδύναμο επανερχόμαστε στο θέμα της διάταξης του άρθρου 65 του νόμου 4504/17 για τον υπολογισμό της στρατιωτικής θητείας ως χρόνο προαγωγής.
Επειδή η διάταξη αυτή έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών ερμηνειών, με αποτέλεσμα σήμερα έξι μήνες μετά την ψήφιση του νόμου να μην έχει τύχει εφαρμογής, ζητάμε την παρέμβαση σας με κατάθεση τροπολογίας μόνο για το κομμάτι που αφορά τον αναδρομικό  χρόνο εφαρμογής, κάνοντας πράξη την δέσμευσης σας για καθολική εφαρμογή σε όλα τα στελέχη με προσόν κατάταξης την στρατιωτική θητεία, προερχόμενα από Σχολή Λ/Φ και ΣΔΥΛΣ.
Πιστεύουμε τέλος στη θετική συμβολή σας στην επίλυση του παραπάνω αιτήματος μας, θεωρώντας ότι όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση του, ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, έχουμε κοινό σκοπό και στόχο και ότι γνώμονας μας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και ταυτόχρονα η αρτιότερη παροχή υπηρεσιών του Σώματος.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το άρθρο 65 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Για τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό των βαθμοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και φέρουν τον βαθμό του Επικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιμενοφύλακα αντιστοίχως, συνυπολογίζεται κάθε φορά και ο χρόνος διάρκειας ενός έτους ο οποίος διανύθηκε για την εκπλήρωση των νομίμων στρατιωτικών υποχρεώσεων και εφόσον αυτός αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και άπαξ για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, κατά τις τακτικές κρίσεις μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον πρόκειται για βαθμοφόρους που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι οποίοι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, φέρουν βαθμούς ανώτερους του Επικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Λιμενοφύλακα αντιστοίχως.