Αίτηση ακύρωσης νέου μισθολογίου στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.3.19

Αίτηση ακύρωσης νέου μισθολογίου στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το χρονικό των μνημονιακών περικοπών στους μισθούς των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την τελευταία οκταετία, με τις προσφυγές μας στο ΣτΕ και τις αντίστοιχες ιστορικές αποφάσεις που τις έκριναν αντισυνταγματικές, αλλά και οι κυβερνητικές κάθε φορά παλινωδίες και μεθοδεύσεις φαίνεται πως δεν έχουν τέλος.
Με το ν.4472/17 θεσπίστηκε ιδιότυπο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Από την αντιπαραβολή των νόμων 4093/12, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3205/03, οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές, κυμαίνονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων που ίσχυαν πριν την 1-8-2012. Επίσης, το νέο αυτό μισθολόγιο έχει αναδρομική ισχύ, η οποία ανατρέχει στο χρόνο ενάρξεως ισχύος του ν.4472/17 και περιέχει διατάξεις, οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές και ανίσχυρες με την υπ’ αριθμ. 1126/16 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Οι νεότερες δηλαδή μισθολογικές ρυθμίσεις αντικατέστησαν τις ανίσχυρες ρυθμίσεις αναδρομικώς από 31-12-16, παρά το γεγονός ότι για την πλήρη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί στα επίπεδα, που ίσχυαν πριν από την 1-8-12.
Επιπρόσθετα, με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ν.4575/18 και σχετική εκτελεστική Κοινή Υπουργική Απόφαση, δόθηκε εφάπαξ το σύνολο των αναδρομικών που έχουν αναγνωριστεί ως αντισυνταγματικά περικομμένες από το 2012 μέχρι και το 2016, ωστόσο και αυτός ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με διατάξεις, οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται η διετία 2017-2018.
Η Ομοσπονδία μας και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που εκπροσωπούμε, θεωρούμε ότι το νέο μισθολόγιο εισάγει διατάξεις που βασίζονται σε κριτήρια, τα οποία έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικά, συνεπώς και αυτό είναι αντισυνταγματικό. Για το λόγο αυτό αιτηθήκαμε την ακύρωσή του, αναμένοντας το Συμβούλιο της Επικρατείας να μας δικαιώσει για μία ακόμη φορά.
Πρόκειται για μία ακόμη μάχη με σκοπό να πετύχουμε την εφαρμογή ενός μισθολογίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, που για πρώτη φορά ομολογείται σε απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, θα είναι σύμφωνο με τις Συνταγματικές Αρχές της ιδιαίτερης μισθολογικής αντιμετώπισης των στελεχών των Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, επιτρέποντας την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
Η Ομοσπονδία μας θα ενημερώσει υπεύθυνα τα μέλη της για όποια εξέλιξη, με νεότερη ανακοίνωση.