Αλλαγές στο Μεταφορικό Ισοδύναμο – Πώς επηρεάζονται ένστολοι και διδακτικό προσωπικό - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.4.19

Αλλαγές στο Μεταφορικό Ισοδύναμο – Πώς επηρεάζονται ένστολοι και διδακτικό προσωπικό


Μετά από παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Μεταφορικό Ισοδύναμο αλλάζει και πλέον εντάσσει στις σχετικές διατάξεις του επιπλέον κατηγορίες εργαζόμενων.

Οι νέες προσθήκες αφορούν τα μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα

Πιο συγκεκριμένα, με την συγκεκριμένη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα, τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4551/2018 αναφορικά με την επέκταση της χορήγησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) σε περισσότερους δικαιούχους.

Ειδικότερα:

α. Επαναπροσδιορίζεται το Μ.Ι., ως το μέτρο για την εξίσωση του κόστους μεταφοράς με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (και όχι μόνο των θαλάσσιων, που ισχύει), από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί, με το κόστος που θα ίσχυε στη ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

β. Συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.):

i) τα μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί και

ii) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα.

γ. Επανακαθορίζονται οι παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. (το κόστος γενικά του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του εισιτηρίου κλίνης και όχι μόνο της οικονομικής θέσης, που προβλέπεται καθώς και το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς).

δ. Προβλέπεται η χορήγηση, κατ’ εξαίρεση, του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη, για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ε. Παρατείνεται για διάστημα έξι (6) μηνα’)ν, η διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα, που αφορά στα μνημονευόμενα νησιά.