Ο Πλοίαρχος ΜΠΟΤΣΗΣ Δημοσθένης αναλαμβάνει Διευθυντής του γραφείου του Αρχηγού ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.12.19

Ο Πλοίαρχος ΜΠΟΤΣΗΣ Δημοσθένης αναλαμβάνει Διευθυντής του γραφείου του Αρχηγού ΛΣ

Διευθυντής του  Επιτελικού γραφείου του Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. αναλαμβάνει ο Πλοίαρχος ΜΠΟΤΣΗΣ Δημοσθένης.
Ο Διευθυντής του ΕΓ/ΑΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ ευθύνεται για την παρακολούθηση, προώθηση, έρευνα και μελέτη οιουδήποτε θέματος ανατίθεται σε αυτόν από τον Αρχηγό καθώς και για την ενημέρωση του Αρχηγού για την εξέλιξή τους.
Ο Πλοίαρχος ΛΣ Μπότσης είναι ένας μάχιμος αξιωματικός, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών σε κρίσιμες κεντρικές  υπηρεσίες του Αρχηγείου και λιμενικές αρχές, διαθέτει ζηλευτές περγαμηνές, με ενεργό συμμετοχή σε κρίσιμες και μεγάλης σημασίας επιτυχίες του ΛΣ.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του.